ESPÈCIES SIMILARS

Tot i que la tortuga d’estany és morfològicament diferent de la resta de tortugues autòctones que podem trobar al nostre país, sol compartir hàbitat amb la tortuga de rierol (Mauremys leprosa, el seu nom científic) motiu pel qual poden ser confoses si no es miren curosament. A diferència de la tortuga d’estany, la tortuga de rierol presenta les plaques inguinals, la coloració dorsal sol ser menys fosca i més uniforme, amb estries longitudinals visibles al coll. A més els juvenils i subadults de la tortuga de rierol poden presentar taques ataronjades. Una característica que permet diferenciar les dues tortugues tenint-les a prop és l’olor que desprenen ja que M. leprosa desprèn una olor forta i desagradable.

INTERACCIÓ AMB ALTRES ESPÈCIES

La tortuga d’estany pot compartir hàbitat amb la tortuga de rierol i tortuga de Florida. Les conseqüències de compartir hàbitat amb la tortuga invasora de Florida (T. scripta) les trobem a l’apartat Amenaces i conservació. Pel que fa a la tortuga de rierol alguns estudis suggereixen que pot existir exclusió competitiva entre les dues espècies autòctones on la tortuga d’estany tendiria a ocupar petites basses temporals i la tortuga de rierol tendiria a ocupar masses d’aigua permanents i rius (és mes generalista). Alguns autors suggereixen que la tortuga d’estany és més especialista en la selecció d’hàbitat i que la interacció amb la tortuga de rierol exclou a la tortuga d’estany en hàbitats subòptims. Generalment en aquelles poblacions on les dues espècies autòctones conviuen en simpatria l’abundància d’adults i juvenils de la tortuga d’estany es menor a la tortuga de rierol. Aquestes conseqüències negatives son especialment notables en embassaments tancats. Els cursos fluvials mediterranis son força heterogenis i solen presentar importants variacions estacionals en el seu cabal. Així doncs ambdues espècies poden coexistir sense gaires repercussions, ja que la tortuga d’estany selecciona preferentment rius temporals poc profunds, amb abundant vegetació i riberes sorrenques, mentre que M. leprosa és menys selectiva.