LA TORTUGA D'ESTANY

La tortuga d’estany (Emys orbicularis; el seu nom científic), també anomenada popularment tortuga d’aigua europea, va ser descrita i nomenada pel famós taxònom (científic que descriu, denomina i classifica els éssers vius) Carl von Linné l’any 1758. És una tortuga no migratòria que la podem trobar en ambients d’aigües estancades com estanys i basses, i també en alguns rius i rieres d’aigües tranquil·les des del nord-oest africà passant pel sud, centre, i est Europeu fins a l’Àsia menor. És una espècie omnívora que depèn dels ambients aquàtics, així com dels ambients terrestres de sòl no compactat propers a aquests per alimentar-se, aparellar-se i posar els ous. Malgrat que la seva àrea de distribució a nivell mundial és aparentment molt àmplia, hi ha evidències clares de que les poblacions naturals d’aquesta espècie estan patint declivis al llarg de la seva distribució. Arrel d’això la tortuga d’estany està catalogada a nivell mundial com a espècie propera a l’amenaça i son diverses les lleis que la protegeixen a nivell mundial, europeu, nacional i regional (ho veurem més endavant).

TAXONOMIA

Què és una tortuga i quina és la classificació de l'Emys orbicularis

HÀBITAT

Quin és el seu hàbitat i la seva distribució al món, a la Península Ibèrica i a Catalunya

MORFOLOGIA

Com és, quins colors té, com és la seva closca, quin pes i quina mida té i com son les seves cries

INTERACCIÓ

Espècies similars i interacció amb altes espècies

ECOLOGIA

Què menja, quins son els seus depredadors, com es reprodueix i quins son els seus períodes d'activitat

AMENACES I CONSERVACIÓ

Les seves principals amenaces, estat i mesures de conservació i grau de protecció legal