RECURSOS EDUCATIUS

Dins el marc del present projecte, la Fundació Emys i Limnos han creat un conjunt de materials didàctics dedicats a presentar com és la tortuga d’estany, com viu i quines són les principals amenaces que la converteixen en una espècie en perill d’extinció.
Els materials d’educació infantil han estat els mateixos que els emprats per a la realització d’activitats no formals per a infants d’entre 3 i 5 anys i per a famílies amb infants compresos en aquestes edats. En el cas de taller fets amb grups d’adults de visita turística, s’han adaptat els materials de l’educació no formal prescindint de les manualitats recomanades.

EDUCACIÓ INFANTIL

Els materials d’educació infantil han estat els mateixos que els emprats per a la realització d’activitats no formals per a infants d’entre 3 i 5 anys i per a famílies amb infants compresos en aquestes edats. En el cas de taller fets amb grups d’adults de visita turística, s’han adaptat els materials de l’educació no formal prescindint de les manualitats recomanades.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A continuació trobareu els materials educatius creats per als cicles mitjà i superior de primària (de 8 a 12 anys). No s’aconsella treballar el dossier amb infants menors. Per als alumnes de cicle inicial es recomana treballar amb els materials d’educació no formal

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Els materials creats per el nivell de secundària són els següents:

PER A LES FAMÍLIES

A continuació us oferim els materials treballats en els tallers amb famílies, amb infants d’entre 3 i 8 anys. En el cas de taller fets amb grups d’adults de visita turística, s’han adaptat els materials de l’educació no formal prescindint de les manualitats recomanades.

PER ALS VOLUNTARIS

A continuació trobareu un manual per crear activitats de voluntariat vinculades a la conservació i estudi de la tortuga d’estany. En cada una de les activitats es descriu el nivell del públic a què es dirigeixen i els materials necessaris per a realitzar les accions. Convé tenir present que la tortuga d’estany és una espècie protegida i que no es pot manipular sense un carnet expedit per la Generalitat de Catalunya.
Al final del document, hi trobareu les fitxes per realitzar les biometries i els censos de tortugues d’estany.

RECURSOS INTERACTIUS

Video seguiments

Com censar tortugues