PROJECTE

La web que esteu visitant ha estat creada dins el projecte “Foment de l’educació i conscienciació ambiental en favor de la preservació de les zones humides amb tortuga d’estany a Catalunya”, que ha estat impulsat per la Fundació Emys i Limnos, i que ha comptat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu final del projecte és crear una xarxa educativa entre les entitats catalanes dedicades a la protecció de la tortuga d’estany per tal que, aprofitant sinèrgies, creem materials pedagògics i projectes conjunts que ens permetin assolir més visibilitat per a la problemàtica d’aquesta espècie.
Els materials que podreu consultar en aquesta pàgina han estat creats gràcies a la col·laboració de la Fundació Catalunya- La Pedrera; el CRARC; el CRT; el Consorci de l’Estany de Banyoles; el Consorci de l’Estany d’Ivars i el Parc Natural del Delta de l’Ebre.
Tots els materials inclosos en la web es publiquen sota llicència Creative Commons, això és que se n’autoritza la publicació o reproducció només per a finalitats no lucratives amb el compromís de citar-ne la font i l’autoria.

ENTITATS PROMOTORES

ENTITATS COL·LABORADORES